Stor efterfrågan på IT-kompetens

Vi står inför en digital omställning där bristen på kompetent personal bromsar in utvecklingen. Intresset för att utbilda sig inom IT har ökat, men utbildningsplatserna på högskolor och universitet räcker inte till för att täcka behovet. Behovet av IT-kompetens ökar kraftigt hos såväl privata företag som hos kommuner och andra offentliga myndigheter.

Det står klart att nya innovativa initiativ behövs för att möta marknadens efterfrågan på specialiserad IT-kompetens. Vår lösning heter Experis Academy.

Reaktorn_vatten_442x442Experis Academy

Experis Academy erbjuder personer med nyligen avslutad utbildning eller några års arbetslivserfarenhet inom IT en skräddarsydd intensivutbildning baserad på den specifika kompetens som efterfrågas av er. Utbildningen är en up-skilling, där deltagarna bygger på sina redan existerande kunskaper och kompetenser, och utförs under tolv veckor med en accelererad studietakt och enligt konceptet Blended Learning.

Experis Academy samarbetar i undervisningen med extern utbildningspartner, med lång erfarenhet i branschen, och samtliga undervisande lärare är universitetsutbildade inom ett för den aktuella kursen relevant område. Våra kursplaner och koncept är sedan tidigare beprövade, och vi kan visa på att de med framgång möter marknadens behov inom till exempel systemutveckling.

Våra deltagare – era framtida anställda!

Deltagarna i en Experis Academy-utbildning går igenom en noggrann urvalsprocess, baserad på Experis rekryteringsmetodik, för att garantera att de har det som krävs för att kunna tillgodoräkna sig kursens innehåll. Varje kandidat utvärderas utifrån kompetens, lämplighet och vilja och förmåga att lära sig.

Deltagarna är under utbildningen anställda som konsulter av Experis, och kommer under kursens gång att coachas av vana IT-konsultchefer. Detta är ett led i vår kvalitetssäkring, och ett viktigt steg för att garantera deltagarnas förmåga att efter avslutad utbildning kliva in i er organisation, redo att prestera och leverera. Läs mer om nästa kursstart.

Gruppbild_442x224-1