Vi rekryterar och utbildar IT-kunniga åt er

Onlinemöte om Experis Academys möjliheter

Stor efterfrågan på IT-kompetens

Har du också svårt att hitta och rekrytera personal med rätt IT-kompetens? Med vår rekryteringsmetod Experis Academy, förser vi rekryterade kandidater med en unik intensivutbildning anpassad efter den IT-kompetens som just ert företag efterfrågar. I den här utvecklade rekryteringsmetoden Vi vill minska gapet mellan utbud och efterfrågan på personal inom IT-branschen.

Utbildningen är en upkilling, där deltagarna bygger på sina redan existerande kunskaper och kompetenser. Intensivutbildningen utförs under tolv veckor enligt konceptet Blended Learning.

Deltagarna i utbildningen går igenom en noggrann urvalsprocess.Varje kandidat utvärderas utifrån kompetens, lämplighet och vilja och förmåga att lära sig. När utbildningen sedan är klar, och om ni är nöjda med deltagarna, kan ni erbjuda dem anställning.

Är du intresserad av att höra mer om Academy? Anmäl ditt intresse för ett digital möte där vi berättar mer.

Agenda för onlinemötet:

    • De olika möjligheterna med Academy
    • Processen från start till mål
    • Hur programmet är uppbyggt 
    • Kundcase
    • Inplanerade program

Plats: Onlinemöte. Vi kontaktar dig för att boka in dag och tid som passar. 
Tidsåtgång: 20-40 minuter
Målgrupp: Företag som har behov av IT kompetens, genom kompetenshöjande IT-program för befintligt personal eller med kandidater vi förser er med.
Pris: Kostnadsfritt