Kostnadsfritt - Webinar om Business Continuity Management

Därför bör du ha Business Continuity Management program på plats i kristider.

Även om företagskontinuitet och planering av katastrofåterhämtning är väsentliga delar av informationsstyrning har inte många organisationer ett formellt Business Continuity Management (BCM)-program på plats.

Vi lever i osäkra tider, och insikten att en kris kan uppstå närsomhelst har väl aldrig varit tydligare. Vi ser även en växande trend vad gäller cyber-brott relaterade till Covid-19 pandemin. Med ändrade arbetssätt och ett högre beroende av IT blir motståndskraft mot cyberangrepp en viktig egenskap för organisationers överlevnad, av effektiv BCM inte längre förbises.

Det här webinariet omfattar:

  • Vad BCM är;
  • Varför organisationer väljer att distribuera ett formaliserat BCM-program (och varför andra inte gör det);
  • Skillnaden mellan företagskontinuitetsplanering och en BCMS;
  • En introduktion till ISO 22301, den internationella standarden för BCM;
  • Överväganden för att implementera ett BCMS; och
  • Hur får du godkännande för ditt implementeringsprojekt.

Datum: 16:e juni kl. 10.00-10.45
Plats: Live webinar, länk mailas ut till anmälda inför mötet 
Tidsåtgång: 45 minuter
Målgrupp: Kursen passar alla, inga krav på förkunskaper
Pris: Kostnadsfritt