Experis Secure - Säkerhet för alla

Var inte nästa offer för datakriminalitet. Nu kan alla få bra säkerhet. Vi hjälper dig med din digitala säkerhet så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet


Kostnadsfritt onlineseminarium Digital hygien – Informationssäkerhet i orostider

 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

DU FÅR TILLGÅNG TILL 4 TJÄNSTER I PAKETET
   

NULÄGESANALYS

Vi hjälper dig att utvärdera säkerhetsläget för ditt företag. Du kommer att få en rapport som visar mognaden för din digitala säkerhet och vi rekommenderar vad du bör göra för att bli säkrare. Varje företag har olika förutsättningar och behov. Vi hjälper dig utvärdera säkerhetstillståndet för ditt företag så att du vet vilka säkerhetsområden du bör adressera.Experis Cybersecurity har utvecklat en metod för att utvärdera företagets säkerhetsprocesser.Metoden bygger på erkända standarder och ramverk och är utformad som ett lättbegripligt frågeformulär som företaget besvarar själv. Frågeformuläret kräver inte djup kunskap om digital säkerhet, och det omfattar områdena:

  • Ledning och styrning av digital säkerhet
  • Integritet och GDPR
  • Utbildning och säkerhetskultur
  • Drift och förvaltning av IT -Identitet och åtkomstkontroll
  • Beredskap och incidenthantering

Företaget får en rapport som anger säkerhetsmognaden inom de olika områdena, och en rekommendation om vad du bör göra för att vara lite säkrare. Vi rekommenderar att riskbedömningen genomförs årligen.

SKYDD MOT PHISHING OCH SKADLIG KOD

De flesta säkerhetsincidenter börjar med ett skadligt e-postmeddelande. Med MailRisk-tjänsten kan anställda alltid kontrollera om e-postmeddelandet är säkert eller om det kommer från någon med skadliga avsikter. De flesta säkerhetsincidenter börjar med ett skadligt e-postmeddelande. Med MailRisk-tjänsten kan anställda alltid kontrollera om e-postmeddelandet är säkert eller om det kommer från någon med ont uppsåt.Kriminella försöker kontinuerligt att manipulera anställda i svenska företag till att öppna länkar eller bilagor i e-post. Ett klick kan vara allt som krävs för att ett företag ska bli infekterat med kryptovirus, eller att bli bestulet på stora summor genom så kallade direktörsbedrägerier.MailRisk låter anställda kontrollera om e-postmeddelandet är säkert eller om det kommer från kriminella som försöker angripa företaget.Tjänsten är mycket enkel att installera och använda. Med några enkla handgrepp får alla användare en ny knapp i Outlook, vare sig det är på PC, Mac, webmail, iOS eller Android.Genom att trycka på MailRisk-knappen skickas ett misstänkt e-postmeddelandet iväg för en manuell kontroll hos våra experter. Detta ger företaget en möjlighet att upptäcka och hantera e-posthot, medan medarbetaren samtidigt lär sig mer om hur farliga e-postmeddelanden ser ut.Tjänsten säkerställer kontinuerligt skydd mot e-posthot, och företaget får tillgång till ett molnbaserat verktyg för att övervaka och följa upp e-postmeddelanden och hot som analyseras av tjänsten.

UTBILDNING

Alla anställda måste ha kunskap för att undvika säkerhetsincidenter. Vi tillhandahåller e-learning inom digital säkerhet och GDPR för alla anställda. Alla företag måste hantera digitala lösningar och digital säkerhet. Då är det viktigt att alla anställda har den nödvändiga kompetensen om vad de ska göra för att undvika digitala hot.Att vara anställd i ett svenskt företag betyder att du måste kunna använda digitala lösningar på ett säkert sätt.Alla måste ha kunskap om hur man säkerställer företagets digitala värden. Det betyder kunskap om säkert behandling av information och enheter, hur man skapar och hanterar säkra lösenord, hur man känner igen försök till manipulation och bedrägeri och mycket mer.Säkerhetskunskap måste läras och upprepas, och är en förutsättning för en god säkerhetskultur i företaget.Vi erbjuder e-learningkurser inom digital säkerhet och GDPR som passar alla anställda och det finns inga krav på förkunskaper. Med vår lösning kan personalen ta korta kursmoduler i sin egen takt och när det passar dem. På detta sätt kan företaget se till att alla har möjlighet att lära sig vad de behöver för att bidra till verksamhetens säkerhet utan att behöva gå på tidskrävande kurser.Kurserna är alltid tillgängliga så att personalen vid behov kan göra modulerna igen.

SÄKERHETSTIPS

Kunskap om säkerhet måste ständigt uppdateras. Vi ger anställda regelbundna säkerhetstips för att hålla medvetenheten och kunskapen på topp. Digital säkerhet ska inte bara läras ut, det måste också regelbundet repeteras.Digital säkerhet handlar om att göra rätt saker vid rätt tidpunkt, men också om förhållningssätt och metodik för hur man gör saker hos det enskilda företaget.Våra kurser inom digital säkerhet och GDPR ger alla medarbetare en bra grund, men det är också viktigt att ge alla anställda små och regelbundna påminnelser i det dagliga arbetet.Detta är viktigt eftersom det är mycket att komma ihåg, och eftersom det ibland dyker upp nya saker som de anställda behöver veta. Kanske har ett nytt hot uppstått som de borde vara medvetna om, eller att experterna har hittat nya sätt att skydda sig på. Vi skickar därför säkerhetstips direkt till medarbetaren så att de har möjlighet att hålla sig uppdaterade. Säkerhetstipsen är anpassade till små och medelstora företag. De är korta och konkreta, och det tar inte mer än några ögonblick för att bli uppdaterad på de viktigaste delarna.

       
VÄLJ PAKET UTIFRÅN ANTAL ANVÄNDARE
   
 
1-19 användare
 
20-49 användare
 
50-99 användare
   
 
 
 
2 640kr/mån
 
 
 
4 688kr/mån
 
7 750kr/mån
   

 

VI HJÄLPER DIG!

Är du osäker på vad som är rätt lösning för ditt företag?
BOKA DIGITALT MÖTE